Outsourcingavtal 2023

Format: Word-mall (13 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett outsourcingavtal.

Outsourcing innebär att ett företag lägger ut delar av sin verksamhet på underleverantörer, oftast sådana som inte är direkt knutna till deras egentliga verksamhet, som t.ex. städning, distribution och lönehantering. Därigenom kan företaget fokusera på att utveckla sin nyckelkompetens och uppnå effektiviseringsvinster.

I mallen finns ett antal hänvisningar till bilagor. Innehållet i dessa bilagor bör användaren specificera till den aktuella affärsöverenskommelsen.

(ID 4146)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn