Överenskommelse i samband med anställning upphör 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en överenskommelse, om eventuell arbetsbefrielse etc., mellan arbetsgivare och arbetstagare när arbetstagarens anställning ska upphöra.

En arbetsgivare och en anställd kan tillsammans komma överens om att anställningen ska avslutas. Denna överenskommelse ska vara frivillig och kan träffas när som helst. I avtalet kan även andra punkter tas upp som ev. arbetsbefrielse, där den anställde inte behöver arbeta fram till anställningens upphörande.

(ID 1423)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista för frivillig överenskommelse 2020
Personalhandbok 2020
Samtalsunderlag avslutsintervju (egen begäran) 2020
Uppsägning - anställds egen 2020
Ömsesidig avslutning av anställningsförhållande 2020