Överlåtelse av fordringar 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en handling för överlåtelse av fordringar.

Vid överlåtelse (försäljning) av en fordran i form av en faktura byter denna fordran borgenär. Det innebär att en ny person får rätt att kräva betalning av gäldenären. Det är viktigt att det vid överlåtelsen klart och tydligt framgår vem som är den nye ägaren och att köparen är väl införstådd med villkoren för köpet av fakturafordringen.

DokuMera har därför tagit fram en avtalsmall för överlåtelse av fakturor med tydlig struktur som klargör borgenärsbytet och de gällande villkoren för denna överlåtelse. Detta tjänar till att förebygga eventuella tvister som annars skulle kunna uppstå.

(ID 4031)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn