2429 Övriga förskott från kunder 2024

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets övriga förskott från kunder.

I BAS-kontoplanen har varje affärshändelse ett eget kontonummer. Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och för datorer. Klass 2 avser eget kapital och skulder och i underkategori 4 redovisas kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer.

Denna mall i Excel-format avser konto 2429 som avser redovisning av övriga förskott från kunder. Mallen kan enkelt fyllas i och börja användas.

Specifikation

  • 2429 Övriga förskott från kunder 2024
  • 333
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider