Periodförsäljning för säljare 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper en säljare, och/eller en säljansvarig chef, att skapa en grundläggande beräkning för en säljares möjliga säljprestation under en viss period. Beräkningen utgör sedan underlag för säljarens budget under kommande perioder och medför att budget sätts med förankring i tydliga mängdbeskrivna aktiviteter och antagna ordervärden och effektivitetskvoter.

Periodens försäljning kan beräknas för år, halvår, kvartal eller månad, och ger tydliga svar samt nyckeltal som säljaren sedan med eller utan säljansvarig chef kan arbeta med att förbättra.

(ID 4233)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Säljarens mål budget resultat 2023
Tolv månaders försäljning 2023
Veckobudget över säljaktiviteter 2023