Periodförsäljning för säljare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper en säljare, och/eller en säljansvarig chef, att skapa en grundläggande beräkning för en säljares möjliga säljprestation under en viss period. Beräkningen utgör sedan underlag för säljarens budget under kommande perioder och medför att budget sätts med förankring i tydliga mängdbeskrivna aktiviteter och antagna ordervärden och effektivitetskvoter.

Periodens försäljning kan beräknas för år, halvår, kvartal eller månad, och ger tydliga svar samt nyckeltal som säljaren sedan med eller utan säljansvarig chef kan arbeta med att förbättra.

Specifikation

  • Periodförsäljning för säljare 2024
  • 4233
  • 1,35
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider