Personalhandbok 2023

Format: Word-mall (27 sidor)
Pris: 1970 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef med att skapa en ny personalbok eller förbättra en befintlig personalhandbok och är ett viktigt verktyg i personalarbetet. Den innehåller information, instruktioner och exempeltexter.

Personalhandboken är ett viktigt HR-verktyg som bör finnas i alla verksamheter - stora som små.

I alla företag finns regler och riktlinjer som ska följas – både formella och informella. Syftet med en personalhandbok är att den ska fungera som ett uppslagsverk där det är lätt att hitta svar på eller få en orientering om olika personalfrågor. Här samlar du gällande lagar, avtal, policys, riktlinjer och rutiner som gäller för ditt företag.

Informationen är skriven i kursiv stil och är till för dig som upprättar personalhandboken. Dessa stycken tas med fördel bort ur den slutliga versionen av personalhandboken.

Instruktionerna ger dig stöd och vägledning kring vad varje avsnitt bör innehålla.

Exempeltexterna (röd text) är just exempel och bör anpassas för att passa ditt företag.

Många gånger kan du ta hjälp av andra dokument från DokuMera som exempelvis policyer och införliva dessa i personalhandboken. Antingen i sin helhet som bilagor till personalhandboken eller som löpande text i densamma. Du kan självklart även använda dokumenten som inspiration till egna texter. Hos DokuMera hittar du även dokument som inte ska införlivas i själva personalhandboken men som har koppling till specifika avsnitt som exempelvis anställningsavtal.

Du lägger självklart till och tar bort text och avsnitt så att Personalhandboken passar ditt företag.

Glöm inte att uppdatera innehållsförteckningen när du är klar med dokumentet. Det gör du genom att högerklicka i innehållsförteckningen, välja Uppdatera fält och därefter Uppdatera hela tabellen.

(ID 4479)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn