PM Den kompetensbaserade intervjun

Format: Acrobat-mall (6 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om den kompetensbaserade intervjun. Vad innebär en kompetensbaserad intervju och hur går du tillväga för att göra en lyckad rekrytering?

Kompetensbaserad intervju är en rekryteringsmetod som vi vet ger bättre resultat än de mer traditionella. Det i särklass vanligaste är att fatta beslut utifrån granskning av CV/personligt brev, ostrukturerad intervju och referenstagning. Forskning visar att de mest tillförlitliga sätten att förutsäga framtida arbetsprestation är arbetsprov, begåvningstest och integritetstest samt strukturerad beteendeintervju.

Ta del av detta PM för att lära dig mer om den kompetensbaserade intervjun.

(ID 4952)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn