PM Integritetsskyddsmyndigheten och dataskyddsförordningen

Format: Acrobat-mall (8 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om Integritetsskyddsmyndigheten som tillsynsmyndighet vad gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Varje medlemsstat i Europeiska unionen ska bestämma att en eller flera offentliga myndigheter ska vara ansvariga för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen. En sådan tillsynsmyndighet ska vara fullständigt oberoende i utförandet av sina uppgifter. Varje tillsynsmyndighet ska vara behörig att utföra de uppgifter och utöva de befogenheter som tilldelas den enligt dataskyddsförordningen inom sin egen medlemsstats territorium.

I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen. Varje medlemsstat får enligt förordningen ge sin tillsynsmyndighet ytterligare befogenheter, så länge sådana inte påverkar effektiviteten i samverkan mellan tillsynsmyndigheterna i de olika medlemsstaterna.

(ID 4758)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista Laglig behandling av personuppgifter 2023
Checklista principer för behandling av personuppgifter 2023
PM När ska dataskyddsförordningen tillämpas?