PM Medveten andning och coronavirus

Format: Acrobat-mall (12 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om hur medveten andning kan förbättra immunförsvaret, i ljuset av coronaviruset.

Coronaviruset har snabbt blivit en del av alltfler människors vardag. Rädslan för viruset är troligtvis värre än viruset i sig självt, men samtidigt får vi inte negligera de människor som är rädda. Det som framförallt skrämmer är att det är ett nytt virus som vi saknar immunitet emot. Då det inte finns några mediciner eller vacciner, undrar många vad man kan göra dels för att skydda sig så att man inte blir smittad och dels för att stärka sin hälsa så att man klarar av att bekämpa viruset om man skulle bli smittad.

Artikeln syftar till att ge konkreta, effektiva råd till alla som känner oro för egen del eller andra människor. Tvätta händerna, undvik i möjligaste mån att resa och stanna hemma om du varit i någon riskzon är alla viktiga tips för att undvika att smittas och minska risken för att viruset sprids. Men eftersom viruset är luftburet och sätter sig i luftvägarna är också sättet vi andas på viktigt att belysa.

(ID 5177)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn