PM Skuldebrev - vad är det?

Format: Acrobat-mall (6 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om skuldebrev. Vad är det egentligen?

Det finns flera olika former av skuldebrev. De vanligaste formerna är enkla respektive löpande skuldebrev, som båda regleras i lagen om skuldebrev (skuldebrevslagen). Vad ett skuldebrev är framgår inte av lagen, men det är fråga om en skriftlig handling, i vilken en viss person utfäster sig att betala ett penningbelopp. Innehavaren av ett skuldebrev kan därför genom att uppvisa skuldebrevet för gäldenären (den betalningsskyldige) kräva denne på betalning.

Ta del av informationen i detta PM och ta reda på mer om skuldebrev.

(ID 4674)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansökan om dödande av förkommet skuldebrev 2023
Begäran om utfärdande av nytt skuldebrev 2023
Enkelt skuldebrev 2023
Löpande skuldebrev 2023