PM Vad är dataskyddslagen?

Format: Acrobat-mall (6 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om dataskyddslagen.

I den här promemorian beskrivs dataskyddslagens närmare tillämpningsområde och vilka som omfattas av den. Regleringen ställer höga krav på hur du ska hantera personuppgifter. Den här promemorian ger dig en översiktlig bild av de viktigaste aspekterna och vad du behöver tänka på. Dataskyddslagen gäller parallellt med dataskyddsförordningen, och det är viktigt att känna till reglerna i båda regelverken. Dataskyddslagen innehåller kompletterande regler till dataskyddsförordningen.

Ta del av innehållet i detta PM så att du kan enklare kan efterleva dataskyddslagens krav.

(ID 5006)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn