Policy för användning av nätverkstjänster 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 795 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för användning av nätverkstjänster på arbetsplatsen.

Genom användning av företagets nätverk möjliggörs åtkomst till konfidentiell och känslig information. I avsaknad av tydliga regler om hur nätverkstjänster ska användas inom företaget ökar risken för obehöriga och osäkra anslutningar, vilket bland annat riskerar att leda till förlust av samt obehörig åtkomst till företagets informationstillgångar. Det gäller särskilt när företagets nätverk används på offentliga platser eller annars på platser där säkerheten inte styrs eller hanteras av företaget.

Denna policy reglerar användning av nätverk och nätverkstjänster och innehåller rutiner för åtkomst till nätverk och nätverkstjänster, rutiner för att avgöra rätten till åtkomst till företagets nätverk och nätverkstjänster och en beskrivning av vilka säkerhetsåtgärder och rutiner som ska vidtas och följas vid åtkomst till nätverksanslutningar och nätverkstjänster.

(ID 5043)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn