Policy för attestinstruktion 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för attestinstruktion.

Med attestförfarande avses, att den som attesterar en utgift eller transaktion med sin signatur försäkrar att den är förenlig med företagets verksamhet, att den är förankrad i budget eller att behörigt beslut finns om budgettillägg, att den är granskad och kontrollerad. Attest innebär således att intyga att kontroll av ekonomiska händelser utförs utan anmärkning.

Mallen är enkel att anpassa efter företagets egna krav och önskemål.

(ID 5420)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn