Policy för lagringsminimering 2023

Format: Word-mall (13 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för lagringsminimering.

Enligt dataskyddsförordningen är det inte tillåtet att spara personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt. Det är inte heller tillåtet att samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt sett till ändamålet. Detta följer av de grundläggande principerna för all personuppgiftsbehandling, bland annat principen om lagringsminimering.

Med hjälp av den här mallen kan du upprätta en policy för hur lagringstider för olika typer av personuppgifter ska bestämmas, vem som ansvarar för hanteringen, hur länge olika personuppgifter ska lagras m.m.

Observera att de tidsfrister som framgår av mallen endast är förslag och inte nödvändigtvis behöver vara korrekta i ditt fall. Du måste alltid göra en självständig bedömning för de personuppgifter du behandlar.

(ID 5142)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn