Produktsäkerhetspolicy avseende korrigerande åtgärder 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig med uppställningen av en policy för företagets korrigerande åtgärder avseende produktsäkerhet. Policyn är företagets huvudsakliga kommunikationsinstrument på området, i såväl interna som externa sammanhang.

Produktansvarslagen gäller när en produkt orsakar en skada på något annat än själva produkten, dvs. på människor eller egendom. Lagen gäller endast när näringsidkare säljer till konsumenter.

Produktfel som berör konstruktionen, tillverkningen eller en otydlig bruksanvisning kallas för säkerhetsbrister. En näringsidkare kan tvingas ersätta den skadelidande för skador som orsakas av en vara som han eller hon har sålt.

Dokumeramallen har som syfte att främst ge användaren inspiration till uppbyggnad av en policy för korrigerande åtgärder.

(ID 2033)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn