Produktsäkerhetspolicy avseende korrigerande åtgärder 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig med uppställningen av en policy för företagets korrigerande åtgärder avseende produktsäkerhet. Policyn är företagets huvudsakliga kommunikationsinstrument på området, i såväl interna som externa sammanhang.

Produktansvarslagen gäller när en produkt orsakar en skada på något annat än själva produkten, dvs. på människor eller egendom. Lagen gäller endast när näringsidkare säljer till konsumenter.

Produktfel som berör konstruktionen, tillverkningen eller en otydlig bruksanvisning kallas för säkerhetsbrister. En näringsidkare kan tvingas ersätta den skadelidande för skador som orsakas av en vara som han eller hon har sålt.

Dokumeramallen har som syfte att främst ge användaren inspiration till uppbyggnad av en policy för korrigerande åtgärder.

Specifikation

  • Produktsäkerhetspolicy avseende korrigerande åtgärder 2024
  • 2033
  • 1,34
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider