Policy mot kränkande särbehandling 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy mot kränkande särbehandling, mobbning, för din verksamhet.

Arbetsmiljöverket definierar i AFS 1993:17 kränkande särbehandling som ”… återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.”

Som arbetsgivare är du skyldig att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling. Det gör du bland annat genom att upprätta rutiner som gör det möjligt att tidigt fånga upp signaler om och åtgärda missförhållanden som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Ett sätt att förebygga kränkande särbehandling är med hjälp av en policy. Utgå från DokuMeras mall och anpassa texten så att den passar i ditt företag.

Specifikation

  • Policy mot kränkande särbehandling 2024
  • 4564
  • 1,23
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider