Policy mot penningtvätt 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för företagets förebyggande arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Denna policy gäller för anställda inom företaget och syftar till att beskriva de åtgärder som företaget ska genomföra för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Policyn innehåller bland annat regler om vad som avses med ett riskbaserat förhållningssätt, riskbaserade rutiner, kundkännedom, uppgifts- och granskningsskyldighet samt utbildning och skydd av anställda.

Policyn är baserad på penningtvättslagens bestämmelser och Finansinspektionens allmänna råd. Ta del av policyn för att underlätta ditt förebyggande arbete. DokuMera har även andra mallar om penningtvätt och finansiering av terrorism som du kan använda i detta arbete.

(ID 4746)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn