Policy mot riskbruk och skadligt bruk 2021

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en policy mot riskbruk och skadligt bruk.

Mallen syftar till att ge dig inspiration till uppbyggnad av en policy gällande riskbruk och skadligt bruk på arbetsplatsen, såsom spel eller gambling.

Frågor om riskbruk och skadligt bruk på jobbet omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen då de ses som en del av den psykosociala arbetsmiljön. Med hjälp av denna policy kan du upprätta rutiner hur riskbruk och skadligt bruk ska hanteras på arbetsplatsen.

(ID 5320)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn