Processbeskrivning hållbarhetsrapport 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förstå i vilken ordning du kan arbeta när du ska upprätta företagets hållbarhetsrapport.

Det är endast större företag som är skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. I den ska företagets arbete med bland annat miljö och mänskliga rättigheter beskrivas.

Företag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor, under båda de två senaste räkenskapsåren, ska upprätta en hållbarhetsrapport: • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer. • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor. • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

Ta gärna del av DokuMeras övriga mallar om hållbarhet för att underlätta företagets hållbarhetsarbete.

(ID 5056)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn