Processbeskrivning stresshantering 2022

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personalchef eller annan person med personalansvar, att få vägledning i de viktigaste stegen för att bedriva stressförebyggande och stressreducerande arbete inom företaget.

Stress på arbetsplatsen kan inverka menligt på företagets anställda och därigenom på företagets verksamhet. Denna processbeskrivning hjälper dig bl.a. att formulera mål, skapa en handlingsplan och upprätta en stresspolicy.

(ID 3248)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista förebygga stress 2022
Checklista hantera uppkommen stress 2022
Enkät stressfaktorer 2022
Enkät stressymtom 2022
Handlingsplan projekt 2022
Stresspolicy 2022