Protokoll brandskyddskontroll 2023

Format: Excel-mall (7 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett underlag till protokoll vid kontroll av brandskyddet på ditt företag.

Brandskyddskontrollprotokollet fungerar även som instruktion eftersom arbetsgången är att utsedd brandskyddskontrollant arbetar enligt vad som tagits upp i protokollsunderlaget. Utsedd branskyddsansvarig i företaget kan sedan få in ett protokoll efter varje kontrolltillfälle som ger en överblick över vilka brister som finns i brandskyddsutrustningen, så att denne kan upprätta en åtgärdsplan för att avhjälpa brister.

(ID 1528)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2023
Brandskyddspolicy 2023
Brandskyddsregler 2023
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2023
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2023
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2023
Förteckning brandskyddsutrustning 2023
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2023
Instruktion brandskyddskontroll 2023
Instruktion vid brandlarm 2023
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2023
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2023