Egenkontroll - vårdhygienisk standard 2023

Format: Word-mall (13 sidor)
Pris: 999 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utföra en egenkontroll gällande vårdhygienisk standard.

Vård- och omsorgsgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att åstadkomma en god kvalitet. Med kvalitet i detta sammanhang menas att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut. Detta dokument är ett ledningsverktyg som kan användas som hjälpmedel för att kontrollera och åtgärda eventuella brister i verksamheten för att säkerställa en god hygienisk standard. God hygienisk standard innebär att verksamheten utformas så att risken för infektioner och smittspridning blir så liten som möjligt. Det förutsätter att verksamheten har vårdhygienisk kompetens.

Denna mall hjälper dig att utföra dina skyldigheter i fråga om vårdhygienisk standard och systematiskt kvalitetsarbete. Mallen utgår från ett LSS-boende, vilket innebär att du kan behöva anpassa dokumentet i enlighet med den verksamhet och de förutsättningar som är aktuella i ditt fall.

(ID 5417)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn