Protokoll från styrelsemöte - beslut om firmateckning 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från ett styrelsemöte angående beslut om firmateckning.

Ett skriftligt och numrerat protokoll måste enligt aktiebolagslagen föras över mötet. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden samt en styrelsemedlem.

En firmatecknare har rätt att med bindande verkan teckna ett företags firma, dvs. underteckna juridiska handlingar (avtal, fullmakter m.m.) i företagets namn. Vid enskild firmateckning kan en eller flera personer var för sig underteckna för organisationens räkning och vid kollektiv firmateckning måste två eller fler personer underteckna.

(ID 3905)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn