Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023

Format: Excel-mall (16 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett underlag till protokoll vid skyddsrond avseende fysisk arbetsmiljö på ditt företag.

Skyddsrondprotokollet fungerar även som instruktion eftersom arbetsgången är att utsedd skyddskontrollant arbetar enligt vad som tagits upp i protokollsunderlaget. Utsedd arbetsmiljöansvarig i företaget kan sedan få in ett protokoll efter varje skyddsrond som ger en överblick över vilka brister som finns i arbetsmiljöskyddet, så att denne kan upprätta en åtgärdsplan för att avhjälpa brister.

(ID 2064)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsmiljöpolicy 2023
Checklista bildskärmsarbete 2023
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
Delegeringshandling arbetsmiljö 2023
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023
Personalhandbok 2023
Riskbedömning företag 2023