Protokoll styrelsemöte - beslut per capsulam 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll vid ett styrelsemöte när det ska protokollföras att ett beslut har tagits per capsulam.

Ibland kan det vara nödvändigt att fatta ett beslut innan nästa styrelsesammanträde. Då finns möjligheten att ta ett så kallat per capsulam-beslut. Det innebär att ett beslut fattas utan att styrelseledamöterna sammanträder. I stället sker beslutsfattandet exempelvis via e-post eller brev genom att förslagsställaren skickar ut underlag för beslutet. Styrelseledamöterna tar ställning till förslaget och besvarar detta på samma sätt som det skickats till dem.

När ett beslut har tagits per capsulum ska detta protokollföras vid nästa styrelsemöte. Använd den här mallen när du upprättar protokollet.

(ID 4562)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn