Protokoll styrelsemöte Engelsk 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll på engelska från ett styrelsemöte i ett aktiebolag med två till tio personer närvarande på mötet.

Vid styrelsemötet träffas hela styrelsen för att diskutera företagets verksamhet, resultat, framtid etc.

Enligt aktiebolagslagen måste ett skriftligt protokoll föras över mötet. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Om styrelsen har flera ledamöter, ska det justeras även av en ledamot som utses av styrelsen. Ett noga fört protokoll är av stor vikt, bl.a. är det till stor hjälp för dem som inte närvarat. Det underlättar även vid godkännande av föregående protokoll. Vid en eventuell tvist om hur styrelsen agerat är det protokollet som gäller.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 3250)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Beslutsunderlag styrelseärende 2023
Beslutsunderlag styrelseärende Engelsk 2023
Dagordning styrelsemöte utökad 2023
Dagordning styrelsemöte utökad Engelsk 2023
Kallelse styrelsemöte 2023
Kallelse styrelsemöte Engelsk 2023
Protokoll styrelsemöte 2023
Sekretessförbindelse styrelseledamot 2023
Sekretessförbindelse styrelseledamot Engelsk 2023