Protokoll - systematiskt arbetsmiljöarbete för skolor 2023

Format: Word-mall (11 sidor)
Pris: 570 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som jobbar inom skolverksamhet att säkerställa att du har följt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Mallen hjälper dig att bedöma huruvida du efterlever Arbetsmiljöverkets krav inom 13 olika områden som är relevanta för dig som jobbar inom skolan. Inom varje område finns det en eller flera relevanta frågor som du behöver besvara. I mallen har du möjlighet att fylla i "ok" eller "brist" samt skriva kommentarer i anslutning till varje fråga som ställs.

Ta del av mallen så ökar du sannolikheten att efterleva Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

(ID 5102)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn