Provisionsavtal 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett provisionsavtal.

Med provision avses ersättning som betalas efter utförd försäljning eller när särskilt uppsatta mål har nåtts. Parterna är fria att avtala om hur provision ska beräknas. Säljaren kan exempelvis vara anställd och har då vanligen en kombination av grundlön och provisionsbaserad lön. I andra fall kan ersättningen vara helt och hållet provisionsbaserad, dvs. ersättning utgår endast vid försäljning. Andra varianter kan också förekomma.

I mallen utgör provisionsavtalet en bilaga till ett anställningsavtal där säljaren har rätt till grundlön. Mallen kan dock enkelt anpassas efter de individuella förutsättningarna i varje enskilt fall. Mallen reglerar bland annat förutsättningarna för provision, beräkning och utbetalning av provision samt huruvida provisionen grundar rätt till pension och semesterlön.

(ID 5031)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn