Ramavtal med reklambyrå 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ramavtal med reklambyrå.

Ett ramavtal bildar grunden för ett avtal mellan två parter till vilket kan fogas mer detaljerade överenskommelser.

Ramavtalet som DokuMera har utarbetat rör reklamverksamhet och reglerar området och gränserna för en reklambyrås uppdrag åt en uppdragsgivare. Avtalet är utförligt och innehåller bestämmelser rörande viktiga centrala punkter såsom det generella uppdraget, ersättning, sekretess och avtalets upphörande. Ett upprättande av ett ramavtal rörande reklam tillåter företaget att anlita reklambyrån för flera olika uppdrag medan grunden för deras samarbete redan är reglerad. Genom att använda denna mall för att upprätta ramavtalet och på detta basera reklamuppdragen kan ett företag spara mycket tid och kostnader.

(ID 4136)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn