Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en redogörelse, som ska undertecknas av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades i ett privat aktiebolag.

Enligt 6 kap. 1 § årsredovisningslagen måste ett aktiebolag i förvaltningsberättelsen bland annat ta upp sådana händelser som är av väsentlig betydelse för företaget och som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut men som inte har kommit med i årsredovisningen. Redogörelsen måste lämnas inför vissa bolagsstämmoärenden t.ex. när beslut ska fattas om utgivande av konvertibler, teckningsoptioner, minskning av aktiekapital eller ökning av aktiekapital genom nyemission. Längst ned i dokumentet ska bolagets revisor teckna på revisors yttrande över redogörelsen.

(ID 564)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Begäran intyg kontantemission - Privat AB 2023
Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2023
Bekräftelse tilldelade aktier 2023
Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2023
Checklista kontantemission privat AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2023
Nyemissionsräknare 2023
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2023
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2023