Reflektionsverktyg 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera är ett reflektionsverktyg som hjälper dig att fundera över händelser. Här följer en förklaring till hur de olika delarna kan användas

Reflektion gällande Här fyller du i om det gäller ett visst projekt, en viss tidsperiod eller dylikt för senare referens.

Händelse/område Vilken specifik händelse du väljer att reflektera kring, till exempel ett möte, ett samtal eller en uppgift.

Upplevelse/känsla Beskriv hur du känner/kände i samband med den specifika händelsen eller området. Kan också vara i form av du upplever något om du har svårt för ordet känsla.

Bra Vad var bra med detta (händelsen och hur du upplevde den).

Mindre bra Vad var mindre med detta (händelsen och hur du upplevde den).

Lärdom Vad kan du lära dig av detta (samtliga ovanstående).

Göra annorlunda Är det något du vill göra annorlunda i framtiden?

Aktion En eller flera specifika, saker du ska göra, för att förändra någonting eller befästa det.

(ID 5089)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn