Rekonstruktionsberättelse 2020

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall är till för dig som ska upprätta en rekonstruktionsberättelse.

En gäldenär som hamnat på obestånd kan träffa en överenskommelse med borgenärerna om ackord. Det innebär att borgenärerna går med på att sätta ned sina fordringar mot gäldenären.

Till en begäran om ackordsförhandling ska bland annat en rekonstruktionsberättelse fogas. Den ska skrivas av rekonstruktören och bland annat innehålla uppgifter om:

- boets tillstånd och anledningarna till gäldenärens betalningssvårigheter, - tillgångar och skulder, och - den förväntade utdelningen vid en konkurs.

Med hjälp av DokuMeras mall avseende rekonstruktionsberättelse kan du enklare bedöma möjligheterna att få till stånd ett ackord.

(ID 4613)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ackordsförslag 2020
Ansökan om företagsrekonstruktion 2020
Checklista företagsrekonstruktion 2020
Godkännande av ackordsförslag 2020
Underrättelse om företagsrekonstruktion 2020