Rekryteringsbudget 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en rekryteringsbudget som utvisar ett totalt belopp och total tid utifrån beräknade kostnader och uppskattad tidsåtgång för upp till 27 olika aktiviteter eller delaktiviteter i rekryteringsprocessen.

En rekryteringsprocess är ofta väldigt kostsam. Genom att upprätta en budget för rekryteringsprocessen får du en överskådlig bild av kostnaderna. Budgeten hjälper dig även att identifiera eventuella poster där kostnaden kan minskas i syfte att spara pengar.

Denna mall består av en rekryteringsbudget som är färdig att fylla i med egen information. Till varje budgetrad finns även möjlighet att kommentera hur belopp och tid räknats fram.

(ID 2151)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista anställningsavtal 2023
Checklista kravprofil 2023
Checklista rekrytering 2023
Checklista rekryteringsväg platsannonsering 2023
Kravprofil 2023
Personalhandbok 2023
Platsannonsmanus 2023
Tidsåtgång rekrytering 2023