Rekryteringspolicy 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en rekryteringspolicy för ditt företag.

För att rekryteringen ska kunna ske på ett så planerat och välgenomtänkt sätt som möjligt bör företaget anta en rekryteringspolicy.

DokuMeras policy för rekrytering låter dig göra välgrundade, effektiva och professionella rekryteringar till verksamheten. Detta sker genom att uppmärksamhet fästs vid saker som att se till att rekryteringen sker med inblandning av rätt beslutsfattare i rekryteringsprocessen, framtagande av en bra kravprofil för kandidaten och hänsyn till lagar på arbetsrättens område. Rekryteringspolicyn verkar även för att stärka företagets anseende i flera avseenden genom att se till att intervjuer och annonsering går till på ett så bra sätt som möjligt.

(ID 4300)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Personalhandbok 2023