Resultatsimulering bidragsanalys 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en resultatsimulering avseende en viss produkt eller tjänst, i form av en s.k. bidragsanalys enligt två olika modeller. Simuleringen utgår från ett startläge och du får sedan möjlighet att ändra en variabel i taget. De ingående variablerna är volym, pris, rörlig kostnad per styck och fast kostnad. För varje simulering får du även nyckeltal avseende nollpunkten, dvs. den kritiska punkten där resultatet är noll.

Resultatplanering ger svar på t.ex. vilket resultat som erhålls vid viss volym/pris, vid vilken volym kostnaderna och intäkterna är lika stora och hur mycket högre intäkterna blir om försäljningen ökar med 15 %. Resultatplanering kan delas in i totalanalys och bidragsanalys. Bidragsanalysen fokuserar, till skillnad från totalanalysen, endast på rörliga kostnader. Total intäkt – Rörliga kostnader = totalt täckningsbidrag, vilket sedan används för att ”täcka” upp de fasta kostnaderna.

(ID 1159)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Du Pont-analys totalt kapital 2023
Investeringskalkyl 2023
Nyckeltalsrapport Ekonomi 2023
Resultatsimulering totalanalys 2023