Returneringshandling arbetsmiljö 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera är en returneringshandling som du använder för att returnera en delegerad arbetsmiljöarbetsuppgift.

En mottagare av en delegerad arbetsmiljöarbetsuppgift som inte har den kompetens, de resurser eller de befogenheter som krävs för att fullgöra uppgiften har rätt att och ska returnera arbetsmiljöarbetsuppgiften till den som delegerade den. I och med returneringen återförs även arbetsmiljöansvaret.

En arbetsmiljöarbetsuppgift som returnerats kan återdelegeras först efter att mottagaren tilldelats den kunskap och de förutsättningar som krävs för att kunna fullgöra arbetsmiljöarbetsuppgiften.

(ID 4498)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Delegeringshandling arbetsmiljö 2023
Översikt arbetsmiljö 2023