Returneringshandling yttre miljö 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera är en returneringshandling som du använder för att returnera en delegerad miljöarbetsuppgift.

En mottagare av en delegerad miljöarbetsuppgift som inte har den kompetens, de resurser eller de befogenheter som krävs för att fullgöra uppgiften har rätt att och ska returnera miljöarbetsuppgiften till den som delegerade den. I och med returneringen återförs även miljöansvaret.

En miljöarbetsuppgift som returnerats kan återdelegeras först efter att mottagaren tilldelats den kunskap och de förutsättningar som krävs för att kunna fullgöra miljöarbetsuppgiften.

Denna mall avser den yttre miljön, exempelvis i fråga om miljöansvar enligt miljöbalken. Om du behöver en returneringshandling i fråga om arbetsmiljö kan du ta del av mallen Returneringshandling arbetsmiljö med ID 4498.

(ID 5178)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn