Revisorsyttrande Hållbarhetsrapport 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som revisor att upprätta ett yttrande om ett företags hållbarhetsrapport.

Enligt årsredovisningslagen ska förvaltningsberättelsen för ett företag innehålla en hållbarhetsrapport om företaget uppfyller mer än ett av följande villkor: - medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250, - företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor, - företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Denna mall kan du som revisor använda när du behöver upprätta ett yttrande om hållbarhetsrapporten.

(ID 4929)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn