Riskbedömning - användning av truck 2023

Format: Word-mall (8 sidor)
Pris: 670 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att bedöma de risker som förekommer vid användning av truckar på arbetsplatsen.

Trucken är den maskin som ger upphov till flest olyckor på arbetsplatser i Sverige. De skador som uppstår är ofta allvarliga, men med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete är det möjligt för dig som arbetsgivare att förebygga många olyckor.

Med hjälp av rätt kunskap är det möjligt att undvika många farliga situationer. Vanliga orsaker till olyckor är att föraren tappar kontrollen över trucken, men förslitningsskador på framför allt nacke, skuldror och rygg är också vanligt förekommande. Det är mot denna bakgrund som Arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda föreskrifter gällande användning av truckar.

Ta gärna del av DokuMeras övriga mallar om systematiskt arbetsmiljöarbete när du riskbedömer och vidtar åtgärder för att minska skada med anledning av truckanvändning, liksom mallarna Checklista användning av truck med ID 5346 och Kontrollpunkter inför användning av truck med ID 5347 som specifikt beskriver risker förenade med användning av truck.

(ID 5348)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn