Riskbedömning och åtgärdsplan - planering av byggnads och anläggningsarbete 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en riskbedömning och en åtgärdsplan gällande planering av byggnads- och anläggningsarbete.

Alla arbeten som behövs för att uppföra, underhålla och riva en byggnad eller en anläggning omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Byggnads- och anläggningsarbete. Om man på ett fast driftställe uppför en ny byggnad eller t.ex. utför underhåll på en befintlig byggnad blir byggverksamheten en tillfällig byggarbetsplats på det fasta driftsstället.

Den här checklistan är lämplig att använda av arbetsledaren tillsammans med den som ska utföra ett arbete på en tillfällig arbetsplats. Frågorna har sin utgångspunkt i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Specifikation

  • Riskbedömning och åtgärdsplan - planering av byggnads och anläggningsarbete 2024
  • 5421
  • 1,13
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider