Riskbedömning och åtgärdsplan - planering av byggnads och anläggningsarbete 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en riskbedömning och en åtgärdsplan gällande planering av byggnads- och anläggningsarbete.

Alla arbeten som behövs för att uppföra, underhålla och riva en byggnad eller en anläggning omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Byggnads- och anläggningsarbete. Om man på ett fast driftställe uppför en ny byggnad eller t.ex. utför underhåll på en befintlig byggnad blir byggverksamheten en tillfällig byggarbetsplats på det fasta driftsstället.

Den här checklistan är lämplig att använda av arbetsledaren tillsammans med den som ska utföra ett arbete på en tillfällig arbetsplats. Frågorna har sin utgångspunkt i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

(ID 5421)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn