Riskbedömning och handlingsplan - maskin 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från Dokumera hjälper dig att gå igenom vilka arbetsmiljörisker som finns gällande de maskiner som finns på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren bär ansvaret för att utföra en riskbedömning av arbetsmiljön. Riskbedömningar ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet men utöver detta ska regelbundna undersökningar göras av arbetsmiljön för att förebygga att någon blir sjuk eller skadas av arbetet. Detta gäller generellt på arbetsplatsen, men för maskiner kan det vara extra viktigt att göra riskbedömningar eftersom skaderisken kan sägas vara högre vid maskinarbete än vid annat arbete.

Använd detta dokument för att grundligt gå igenom riskerna med maskiner på arbetsplatsen. Se också till att detta blir en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet med skyddsronder, åtgärder, handlingsplan och uppföljning.

Observera att olika branscher har olika krav vad gäller arbetsmiljö beroende på att olika arbeten innebär olika risker. Anpassa därför riskbedömningen efter gällande regler.

Ta hjälp av DokuMeras Checklista Systematiskt arbetsmiljöarbete (id 2059) när du utför riskbedömningen och utformar handlingsplanen.

(ID 5201)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn