Rutiner för visselblåsning - information till anställd 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att informera dina anställda om vilka rutiner som gäller för visselblåsning i verksamheten.

Som arbetsgivare behöver du informera dina anställda om hur de ska rapportera allvarliga missförhållanden. Det kan du göra med hjälp av denna mall. Mallen är avsedd att utgöra ett komplement till mallarna Handlingsplan visselblåsarfunktion (ID 4730) samt Visselblåsarpolicy ID 4584).

Specifikation

  • Rutiner för visselblåsning - information till anställd 2024
  • 5472
  • 1,13
  • 3
  • docx
450 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider