Säkerhetspolicy 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en säkerhetspolicy för din verksamhet.

Syftet med en säkerhetspolicy är att upprätta riktlinjer för hur säkerhetsarbetet i verksamheten ska genomföras. Säkerhetsarbetet har till syfte att undvika och skydda verksamheten mot att den drabbas av olika typer av oönskade incidenter, exempelvis olyckor, allvarliga IT-avbrott, våld, dataintrång, stöld, sabotage och kriminalitet. I säkerhetsarbetet ingår planering för en ändamålsenlig hantering och rapportering av incidenter och tillbud.

Hoten ökar kraftigt mot företag. Hoten är många och skiftande, men det som de har gemensamt är att om de inträffar kan företag riskera stora ekonomiska och humana förluster. Därmed ökar också företagens behov av säkerhet och krisledning. Säkerhetsarbete bygger på riskanalyser, riskbedömningar, handlingsplaner och agerande på ett systematiskt sätt. Säkerhetsansvaret behöver även fördelas på ett effektivt sätt i organisationen så att arbetet kan styras och mål formuleras.

Ta del av denna policy när du ska upprätta en säkerhetspolicy för din verksamhet. Mallen är enkel att anpassa efter de särskilda behov och förutsättningar som finns i just din verksamhet.

(ID 4880)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn