Säljarens mål budget resultat 2023

Format: Excel-mall (8 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper en säljare att skapa och följa utfallet av en månadsbudget. För månaden kan du budgetera två olika aktiviteter samt order. Månadens budgeterade försäljning framkommer sedan utifrån det antal ordrar du budgeterat och det genomsnittliga ordervärde du angivit.

I mallen finns också möjlighet att målsätta, följa och utvärdera säljinsatser på daglig basis. Det medföljer också underlag för att konstruktivt observera vad som hänt under ett visst säljmöte, med eller utan sambesökare.

När ska jag använda mallen?

När ni vill effektivisera er försäljning. Det här dokumentet hjälper er att sälja på rätt sätt (och att sälja mer). Ni får hjälp att skapa och följa utfallet av en månadsbudget.

Vad ska jag tänka på?

För att du (eller någon av dina säljare) ska bli riktigt effektiv är det viktigt att ni först upprättar en budget som ni sedan följer upp. I den här smarta Excelmallen samlar ni allting i ett och samma dokument.

Inför varje månad upprättas en månadsbudget. Hur många kontakter ska tas? Hur många möten ska bokas? Hur många order kan det bli? Vilken sammanlagd försäljningssumma ger förmodade aktiviteter? Ni fyller i alla budgeterade uppgifter i mallen.

Under månaden för ni statistik över allt ni gjort, och vilket resultat det ger. På nästa sida, månadsutfall, fyller ni sedan i vad som hänt under månaden. Nu kan ni se på vilka punkter ni har följt er målsättning, och på vilka punkter ni inte lyckats. På så sätt lär ni er vad som krävs för att nå målen, och hur mycket tid ni måste lägga på olika aktiviteter för att lyckas.

För att ni ska kunna hålla ordning på era resultat bör ni ha som vana att följa upp resultaten dagligen. I mallen kan du anteckna allt du behöver om varje samtal, till exempel hur många möten du lyckades boka eller hur många avslag du fick.

Säljprocessen är dock inte bara siffror. Se också till att skriva ner dina reflektioner kring säljsamtalen. Vad gjorde jag bra? Vad fungerade sämre? Snart har du skapat en checklista med smarta knep som verkligen funkar.

Gå inte bara på rutin, utan se verkligen till att observera dina egna och andras säljsamtal. Låt en meduppföljare följa samtalet och notera vilka kriterier som uppfylldes och tvärtom. I mallen finns en funktion för detta, och du bör själv bestämma vilka kriterier som du vill att ett säljsamtal ska uppfylla.

 • Håll alltid ordning på dina uppföljningar genom att ange datum och anställningsnummer.
(ID 4230)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Periodförsäljning för säljare 2023
Tolv månaders försäljning 2023
Veckobudget över säljaktiviteter 2023