Sammanställning donationer socialt ansvarstagande 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sammanställning över de donationer företaget skänkt till ideella organisationer inom ramen för sitt arbete med socialt ansvarstagande.

CSR, eller företags sociala ansvarstgande, har under senare år ökat i intresse. Socialt ansvarstagande bygger på att alla det vill säga privatpersoner, företag, politiker osv. har ett samhällsansvar.

Denna mall består av en lista där företagets donationer, till ideella organisation inom ramen för sitt arbete med socialt ansvarstagande, kan sammanställas. Listan har plats för upp till 30 olika donationer med tidpunkt för donationen, form för donationen etc.

(ID 2628)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Budget socialt ansvarstagande tvåårig 2023
Checklista sponsoravtal 2023
Gåvobrev fastighet en givare en mottagare 2023
Gåvobrev lös egendom en givare en mottagare 2023
Policy stöd ideella organisationer 2023
Sponsoravtal 2023