Sammanställning Intressentdialog 2024

Denna mall från Dokumera hjälper dig att göra en sammanställning av den intressentdialog som du har genomfört som ett led i företagets hållbarhetsarbete.

En intressentdialog är en viktig del av företagets hållbarhetsarbete. Den hjälper dig att identifiera vilka intressenter som är betydelsefulla för din verksamhet att samverka med för att uppnå en förbättrad hållbarhet. I detta arbete kan du med fördel använda DokuMeras mallar Hållbarhetsramverk (ID 4926), Intressentanalys (ID 4928) och Intressentkarta (ID 4927). När du har tagit del av de mallarna kan du enklare sammanställa de resultat som intressentdialogen har resulterat i. Det kan du göra med hjälp av denna mall.

Specifikation

  • Sammanställning Intressentdialog 2024
  • 4930
  • 1,18
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider