Samtalsunderlag debriefing traumatisk incident 2021

Format: Word-mall (19 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom ett antal stödpunkter att genomföra en debriefing. Under varje fas som ett debriefingsamtal genomgår återfinns ett antal stödpunkter som du kan använda dig av för att komma ihåg vad som ska gås igenom. Av mallen framgår också vilka punkter som varje fas omfattar.

Med debriefing menas ett riktat stödsamtal som ska genomföras inom 24 – 74 timmar efter det att en plötslig kris har inträffat. En debriefing genomförs genom att samtalet går igenom sju olika faser.

Den grupp som genomför krisinterventionen består av en expert som tillsammans med företagets interna krisstödsorganisation genomför krisstödet. Denna består av företagets kamratstödjargrupp med utbildning och träning i de olika krisinterventionsteknikerna. En krisintervention kan även genomföras av företagshälsovården i samverkan med en expert, exempelvis psykotraumaterapeut.

För att kunna dra full nytta av denna mall från DokuMera rekommenderar vi att du först inhämtar en grundläggande kunskap om hur ett samtal genomförs med hjälp av Checklista debriefing traumatisk incident - id 3206.

(ID 3207)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista debriefing traumatisk incident 2021