Sekretessavtal ensidigt 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sekretessavtal (eng. non disclosure agreement, NDA, eller confidential discolusure agreement, CDA) mellan parter där en utlämnare av information önskar att en mottagare av information ska kunna göra en utvärdering av något inför ett eventuellt inledande av ett samarbete.

Genom att underteckna sekretessavtalet förbinder sig mottagaren att inte avslöja information eller uppgifter om det som avtalet gäller. Det är därför av vikt att det av avtalet framgår vilken information som omfattas, om de respektive parternas medarbetare/leverantörer m.m. ska omfattas och vad som ska gälla för det fall part bryter mot sekretessavtalet. Det bör också framgå under hur lång tid sekretessavtalet ska gälla. Ett sekretessavtal medför dock inte någon förpliktelse att lämna ut eller ta emot information.

(ID 1310)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Sekretessavtal ensidigt Engelsk 2023