Sekretessförbindelse - Anlitat konsultföretag 2020

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som anlitat en konsult att upprätta en sekretessförbindelse.

När en konsult anlitas är det vanligt att denne får ta del av känsliga uppgifter som inte bör komma till tredje mans kännedom, såsom affärs- eller yrkeshemligheter. Det kan därför vara klokt att upprätta en sekretessförbindelse med konsulten.

Genom en sekretessförbindelse förbinder sig konsulten att inte röja information till utomstående. Om denne ändå gör det betraktas det som ett avtalsbrott. Parterna kan fritt bestämma konsekvenserna av ett sådant brott. I normala fall är det fråga om att konsulten tvingas utge vite till beställaren. Att teckna en sekretessförbindelse med konsulten är det mest effektiva sättet att försöka förhindra att konsulten läcker information som kan komma att skada bolaget.

(ID 4921)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn