Sekretessförbindelse - Anställd hos anlitad konsult 2020

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som konsult att upprätta en sekretessförbindelse med dina anställda.

När en konsult får ett uppdrag är det vanligt att uppdragsgivaren kräver att konsulten ska upprätta sekretessförbindelser med sina anställda.

Genom att skriva en sekretessförbindelse förbinder sig en anställd från att yppa information till utomstående. Om denne ändå gör det är detta att se som ett avtalsbrott. I en sekretessförbindelse kan parterna själva bestämma konsekvenserna av ett avtalsbrott, t.ex. ett bestämt vitesbelopp.

Finns det en sekretessförbindelse behöver bolaget inte bevisa att någon faktiskt skada har uppstått. Att teckna en sekretessförbindelse med de anställda är således det mest effektiva sättet att försöka förhindra att dessa läcker information som kan komma att skada bolaget.

(ID 4922)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn